بیش از ده استارتاپ موفق در سراسر کشور

ثبت ایده

امکانات و خدمات ناوک

ناوک، همراهی همیشگی در استارتاپ شما

هر آنچه برای شروع
یک استارتاپ لازم دارید

تهیه طرح مدل کسب و کار

تیم سازی

تجاری سازی

مشاوره

جذب سرمایه

فضای کار اشتراکی

فراخوان ایده ها
اشتغال سازی فناوری روستایی
شتاب دهنده ناوک با همکاری قرارگاه عملیاتی اشتغال استان
و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
برگزار می نماید:
فراخوان جذب ایده‌ها و استارتاپ‌های روستایی
زمان شروع : ۲۰ شهریور ماه الی ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۱
توضیحات
کمپین صنعت قارچ
شتاب دهنده ناوک با همکاری قرارگاه عملیاتی اشتغال استان
و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
برگزار می نماید:
فراخوان جذب ایده‌ها صنعت قارچ
توضیحات
فراخوان جذب ایده صنعت قوه
فرم درخواست شتابدهی
پس از تکمیل فرم پروفایل شما توسط ناوک بررسی میشود و در صورت تایید با شما تماس گرفته می شود.
توضیحات
برخی از استارتاپ های ما
همکاران ناوک