اشتغال سازی فناوری روستایی شتاب دهنده ناوک با همکاری قرارگاه عملیاتی اشتغال استان
و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
برگزار می نماید:
فراخوان جذب ایده‌ها و استارتاپ‌های روستایی
زمان شروع : ۲۰ شهریور ماه الی ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۱