با تشکر از شما جهت ثبت نام در اولین دوره شتابدهی ناوک

کارشناسان شتابدهنده ناوک اطلاعات شما را بررسی می‌کنند و برای ادامه روند با شما تماس خواهند گرفت