اولین دوره شتابدهی شتاب دهنده ناوک

دوره شتابدهی شتاب دهنده ناوک فرصتی است برای استارتاپ هایی که به دنبال جذب سرمایه و رشد در بازار هستند. ما در این دوره شما را در کنار سرمایه گذاران داخلی و خارجی توانمند قرار میدهیم که ریسک پذیر هستند؛ چون اعتقاد ما در ناوک بر این است که پیشرفت بدون ریسک بدست نمی‌ آید. پس اگر شما با ما هم عقیده اید، فرصت را بیش از این از دست ندهید و همین حالا فرم درخواست شتابدهی را تکمیل کنید.

مراحل دوره شتابدهی ناوک

فرآیند کلی دوره اول شتابدهی شتاب دهنده ناوک

اولویت های پذیرش استارتاپ

صنایع غذایی

صنایع غذایی

دام و طیور

دام و طیور

خدمات

خدمات

کشاورزی

کشاورزی

فین تک

فین تک

سبک زندگی

سبک زندگی

زمینه سرمایه گذاری تبلیغات و افزایش مشارکت مشتری شتاب دهنده ناوک

تبلیغات و افزایش مشارکت مشتری

زمینه سرمایه گذاری حمل و نقل شتاب دهنده ناوک

حمل و نقل

خدمات و حمایت هایی که در اختیار تیم ها قرار می گیرد

حمایت مالی شتبادهنده ناوک

حمایت مالی تا سقف 150 میلیون تومان

برنامه شتابدهی

منتورینگ تخصصی دوره شتابدهی ناوک

منتورینگ تخصصی

کارگاه های آموزشی تخصصی

فضای کار مجهز دوره شتابدهی شتابدهنده ناوک

فضای کار مجهز

معرفی به سرمایه گذار در اولین دوره شتابدهی شتابدهنده ناوک

معرفی به سرمایه گذار

naavak logo
اولین دوره شتابدهی شتاب دهنده ناوک