درباره ناوک

داستان ناوک

شروع کار ناوک از دل جلسات و هم نشینی‌های سرمایه داران، تجار و فعالین اقتصادی در کنار فعالین حوزه استارتاپی و اکوسیستم نوآوری آغاز شده است. در ادامه با توجه به شناخت و تحلیل واقعی این جمع از صنعت و بازار و الزام انکارناپذیر وجود تکنولوژی و طرح‌های نوآورانه در سبدهای سرمایه گذاری صاحبین سرمایه از یک طرف، و نیاز به حضور تجربه و توسعه بازار در حوزه های تصمیم‌گیری و حمایتهایی در منابع مالی و انسانی برای تیم های نوآور از طرف دیگر ، جرقه‌‌ی ایجاد مجموعه‌ای در جهت اتصال این دوگروه به یکدیگر زده شد. لذا با راه‌اندازی شتابدهنده ناوک برای تامین نیاز این دو گروه، امید است قدمی موثر در مسیر رشد و توسعه اکوسیستم استارتاپی کشورمان برداریم.

در حقیقت ناوک، شتابدهنده‌ای سازمانی و مرکز نوآوری باز در سبد سرمایه‌گذاری حامیان خود می‌باشد، که رسالت اول آن حمایت از کسب و کارهای نوپا، در جهت ورود نوآوری و تکنولوژی به صنایع حامی می‌باشد. صنایع حامی ما کشاورزی، صنایع غذایی، زنجیره کامل دام، طیور و حمل و نقل (با تمرکز بر حمل و نقل بین‌المللی) هستند.

در یک شتابدهنده سازمانی دو نوع طرح ورودی خواهیم داشت:

  • محصولی خلاقانه توسط یک تیم استارتاپی خارج از سازمان تهیه شده باشد؛ که این محصول در جهت رفع احتیاجات سازمان است.
  • نیاز به محصولی نوآورانه در سازمان وجود دارد که در این صورت، با اعلام نیاز توسط سازمان، تیمهای حرفهای (داخل و خارج از شتابدهنده) اقدام به ساخت محصول و بنابراین رفع نیاز سازمان میکنند.

حمایت از طرح های مذکور پس از بررسی اولیه در واحد مشاوره کارآفرینی و سرمایه‌گذاری ما ، وارد فاز اجرایی شده و تیم ناوک با حمایتهای مالی و غیرمالی خود از تیم‌های برگزیده در مراحل توسعه محصول و رشد بازار ، تا جذب سرمایه و خروج از این پروژه ها همراه آنها خواهد بود.

تیم ناوک تمام تلاش خود را در جهت ایجاد محیطی امن برای رفع موانع و چالشهای مختلف تیم‌های برگزیده می‌کند ، تا با قرار دادن تجربه و خلاقیت بهترینها را رقم بزند. 

ماموریت ناوک

ما در شتابدهنده ناوک با ایجاد و حمایت از فرهنگ خلاقیت، نوآوری و تجاری سازی به دنبال بالفعل کردن اندیشه ها و پتانسیل های بالقوه نوآورانه از طریق آموزش، مشاوره، مربیگری، سرمایه سازی، تأمین فضای کاری مشترک، شبکه سازی و معرفی به سرمایه گذاران هستیم. ناوک قصد دارد با مهیا نمودن بستر مناسب جهت رشد و شکوفایی، ورود مطمئن و تسریع دسترسی به منابع توسعه در صنایع مرتبط استارتاپ ها و فضای کسب و کارداخلی و بین المللی، ایجاد شبکه ارتباطی بین صنعت و دانشگاه ها و ایجاد درآمد ارزی با جذب، خلق و پرورش ایده ها به معتبرترین گروه مشاوره سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مرحله رشد، در ایران و منطقه تبدیل شود.

تیم ناوک

گروه ساکت

گروه گهر