شتاب دهنده ناوک

با شما در مسیر

اولویت های سرمایه گذاری ناوک

اولویت های سرمایه گذاری ناوک

دیگر زمینه های سرمایه گذاری ناوک

دیگر زمینه های سرمایه گذاری ناوک

مسیر طرح ها در شتاب دهنده ناوک

جذب سرمایه

رشد بازار

توسعه محصول

پذیرش طرح یا ایده

مسیر طرح ها در شتاب دهنده ناوک

پذیرش طرح یا ایده

توسعه محصول

رشد بازار

جذب سرمایه

ناوک دریچه‌ای برای ورود به بازارهای بین المللی

بیش از

10

شریک تجاری در منطقه اروپا و آسیا

ناوک دریچه‌ای برای ورود به بازارهای بین المللی

بیش از

10

شریک تجاری در منطقه اروپا و آسیا

چرا شتاب دهنده‌ای متفاوت هستیم؟

وقتی کنار هم هستیم، کارهای بزرگتری انجام می‌دهیم

زمان این رسیده که در مسیر رشد و توسعه همراهی مطمئن انتخاب کنید

اسکرول به بالا